Tarotkonsultation

Välkommen på en vägledande konsultation med tarotkorten som utgångspunkt. Innan du kommer till konsultationen så ska du ha en tydlig problemformulering med dig. Du får en tarotsjärna utlagd och tolkad med utgångspunkt från din problemformulering. Berätta så lite som möjligt vid bokningstillfället, ju mindre förhandsinformation desto bättre tolkning.

Tarotutbildning – grundläggande

Utbildningspaket om 4 träffar á 2 timmar. Kurserna planeras med jämna intervall och består av 4 tillfällen spridda på två veckor (måndag och onsdag kväll). Hör gärna av dig vid intresse om nästkommande datum. För att en kurs ska kunna starta krävs åtminstone 4 deltagare. Kursen innehåller många praktiska moment och då krävs det att vi har någon att öva tillsammans med, därför är inga fasta datum satta. Vi startar helt enkelt en kursserie när det finns tillräckligt med deltagare.

Kurstillfälle 1:

Vi börjar med grunden och pratar om historien om tarotkorten. Vi fördjupar oss i Stora Arkanan och dess kort. Vi tränar på att själva tolka korten i Stora Arkanan.

Kurstillfälle 2:

Detta kurstillfälle ägnar vi uteslutande åt övningar för att utveckla och stärka intuitionen. Du kommer att få ta med dig ett föremål som du ofta burit med dig och som endast du varit ägare till då du kommer få prova på psykometri.

Kurstillfälle 3:

Vid detta kurstillfälle ägnar vi oss åt fördjupning i Lilla Arkanans sviter och symboler. För att kunna tolka tarotkort så behöver du lära dig symbolspråket. När du studerar ett nytt språk så börjar du med glosorna och det är inte på något vis annorlunda när det kommer till konsten att tyda symbolspråket.

Kurstillfälle 4:

Sista kurstillfället ägnar vi helt åt att tolka tarotkort och vi tränar tillsammans.