Reikihealing

Under 60 – 90 minuter får du ta del av en Reikibehandling. Du ligger på en behandlingsbänk, fullt påklädd och inpackad i mysiga filtar. Under behandlingen så kanaliseras energi från mina händer till din kropp.

Vad kan en Reikibehandling vara bra för?

Reikihealing är inget substitut för sjukvårdande behandling, om du har oklara symptom så uppsök sjukvården i första hand.

Reikienergin verkar avslappande och reducerar stress, den kan därför vara ett bra komplement till traditionell behandling för utmattningsdepression. Reikienergin stärker kroppens immunförsvar, den kan stilla smärta och lugna psykisk- samt känslomässig oro.

Reikihealing utbildning

Utbildningspaket om 4 träffar á 3 timmar. Kurserna planeras med jämna intervall och består av 4 tillfällen spridda på två veckor (måndag och onsdag kväll) samt en återträff som vi tillsammans bokar in. Efter att samtliga utbildningstillfällen är avslutade så är du alltid välkommen att höra av dig för kompletterande träningstillfällen och kontinuerlig vägledning hur du kan arbeta med Reikienergin.

Innan du tar beslut att delta i en Reikiutbildning så är det bra om du själv har läst på vad du kan så att du har en uppfattning om vad Reikihealing innebär. Det är också bra om du själv vid något tillfälle upplevt att ta emot en Reikibehandling.

Hör gärna av dig vid intresse om nästkommande datum. För att en kurs ska kunna starta krävs åtminstone 3 deltagare. Kursen innehåller många praktiska moment och då krävs det att vi har någon att öva tillsammans med, därför är inga fasta datum satta. Vi startar helt enkelt en kursserie när det finns tillräckligt med deltagare.

Reikihealing steg 1 och 2

Reiki Master Teacher. För ytterligare information om detta steg, kontakta mig gärna då det är vissa förkunskapskrav som måste vara uppfyllda.

Första kurstillfället steg 1:

Vi pratar om Reikisystemets historia, filosofi och etik.  Ni får ta del av Reiki-initiering i första och andra graden. Efter initieringen pratar vi om meditation och hur det jan hjälpa och stärka er kontakten med Reikienergin. Ni får ta del av de symboler som hör till Reikihealing, och ni få grundläggande kunskaper om dess användningsområden. Ni får alla med er en hemläxa till nästkommande kurstillfälle.

Andra kurstillfället steg 1 och 2:

Vi går igenom handpositioner för Reikibehandling och pratar om intuitiv healing. Vi tränar på att ge, och känner på att ta emot, en Reikibehandling. Vi diskuterar, och tränar på, symbolerna och då framförallt symbolen som stöttar oss i arbetet med distanshealing. Ni får en parhäst att träna distanshealing med och ni får en hemuppgift till nästkommande kurstillfälle.

Tredje kurstillfället steg 1 och 2:

Vi pratar om praktiska användningsområden för Reikihealing samt fortsätter med att träna på de olika handpositionerna och känna in hur Reikienergin verkar genom oss. Vi ägnar hela kurstillfället till att ge varandra behandlingar.

Fjärde kurstillfället steg 1 och 2:

Vi pratar om egenbehandling med Reiki, både med stöd av distanssymbolen och utan. Vi tar del av, och diskuterar, den delen av Hälso- och Sjukvårdslagen som berör Reikiutövare. Vi går igenom kurslitteraturen och ni får era diplom. vi bokar ett uppföljningstillfälle.