Om Maria Karlsson

Små ting

Karin Boye

Orkar du inte ett steg mer,

Inte lyfta ditt huvud.

Dignar du trött under hopplös gråhet –

Tacka då nöjd de vänliga, små tingen

Tröstande, barnsliga.

Du har ett äpple i fickan

en bok med sagor därhemma –

Små, små ting föraktade

i den tid, som strålande levande,

Men milda fästen under de döda  timmarna.

Nyfiken

Om jag skulle använda endast ett ord för att beskriva i mig själv så skulle jag säga att jag är nyfiken. Nyfiken på livet, på människorna, på processerna, på universum.

I större delen av mitt yrkesverksamma liv så har jag arbetat med att möta människor. Under åren som gått så har dock det mellanmänskliga mötet och det coachande- och vägledande samtalet kommit att intressera mig alltmer.

Att få förmånen att vara samtalsledare i vägledande samtal har under åren gjort mig alltmer ödmjuk inför människans förmåga att byta perspektiv på livet för att hitta en väg till ökad livsglädje. Det där ögonblicket när medmänniskan, med stöttning av mina frågor, kommer till djup insikt. Den där glimten som tänds i ögonen. Att sedan fortsatt få vara med på resans gång. Det är i sanning en stor gåva.

Jag har alltid haft ”förmågan”, vissa kallar det för att vara medial, andra säger seende, jag väljer att kalla det för uppmärksam. Om jag skulle kalla något annat så skulle det innebära att jag är annorlunda. Men för mig, som alltid varit uppmärksam, så är det alla andra som är annorlunda. Jag minns min första kurs i Medial utveckling hos det engelska mediet Iris Hall i början av 2000-talet, när jag insåg att det jag såg och uppmärksammade inte var vad alla andra kunde se och uppleva. En mycket mäktig upplevelse.

Jag köpte min första tarotkortlek, Aleister Crowleys Thoth Tarot, 1994 och det är fortfarande den tarotkortleken jag arbetar bäst med, även om samlingen har byggts på något under åren. Att arbeta med tarot är något som verkligen ger mig så mycket tillbaka, att få vara ett verktyg för en medmänniska som står inför ett val och behöver vägledning. Jag har arbetat med att tolka- och utbilda i att tolka tarotkort sedan början av 2000-talet.

Mitt andliga intresse har alltid funnits där, men det var när jag fick min första Reikiinitiering som jag kände att pusselbitarna föll på plats och jag kunde förlika mig med mina gåvor. Och jag har sedan dess arbeta på ett eller annat sätt med Reiki och Tarot. Men jag har alltid bedrivit det som en bisyssla eftersom jag behöver ha ett ”vanligt” arbete för att hålla balansen i världen.

Yrkesbakgrund

Jag påbörjade min yrkesbana inom äldreomsorgen som Undersköterska i början på 1990-talet. Där kom jag att bli kvar under många år, ända fram tills jag tog min Högskolexamen i januari 2008.

Jag har en Social Omsorgsexamen och en Fil. kand i Socialt arbete från på Socialpedagogiska programmet på Högskolan Väst (180hp) med inriktning mot psykiska funktionshinder. Jag valde att skriva B- och C-uppsats om Kognitiv-Beteende-Terapi.

Jag har arbetat som jobbcoach- och arbetsförmedlare och stöttat långtidsarbetslösa och nyanlända invandrare till ett arbete och egenförsörjning.

Jag har arbetat som chef inom offentlig- och statlig förvaltning sedan 2010. Jag har bland annat arbetat som chef inom habilitiering, handikappomsorgen med inriktning mot unga vuxna med grava autismspektrumstörningar. Jag har arbetat som chef och väglett och utvecklat medarbetare i samverkans- och integrationsfrågor inom det arbetsmarknadspolitiska området och inom beskattningsområdet.

Jag har deltagit i, och slutfört, Försvarsmaktens utbildning i Utvecklande Ledarskap – UL. Jag har deltagit i, och slutfört, förberedande chefsutvecklingsprogram samt ledarskapsutbildning för operativa chefer i statlig förvaltning. Som chef inom offentlig förvaltning fick jag lära mig grunderna i TEEACH – tydliggörande pedagogik för barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder.

Under min Högskoleutbildning och under mina yrkesverksamma år så har jag fått ta del av ett flertal samtalsutbildningar; coachutbildning, motiverande samtal, vägledande samtal och fördjupande samtalsutbildning. Att arbeta med olika sorters samtal har varit en del av mina dagliga sysslor de senaste 15 åren.

2000 utbildade jag mig till Reiki Master Teacher hos Ylva Trollstierna och jag har arbetat med att själv utbilda och ge behandlingar sedan dess.

2002 påbörjade jag min mediumutbildning hos Iris Hall, jag har efter det själv arbetet med att utbilda till, och vägleda som, medial rådgivare.