You are currently viewing Kronchakrat

Kronchakrat

Chakrats plats i kroppen: Hjässan. Om du är känslig så kan du känna chakrats energi genom att hålla handen, med handflatan neråt, ovanför hjässan en stund. Du kan få en krypande och stickande känsla i huvudsvålen.

Chakrats funktion: Förening

Inre tillstånd: Sällhet

Chakrats påverkan på den fysiska kroppen: I detta chakra strömmar livskraften in i människokroppen från universum. Kraften fördelas sedan i kroppens energicentra och försörjer kroppen med livsenergi. Det sjunde chakrat styr över de stora systemen i kroppen: huden, muskelvävnaden och det centrala nervsystemet.

Körtlar: Tallkottkörteln

Sinne: Ej tillämpbart

Färg: Violett

När chakrat fungerar dåligt: Likgiltighet

Chakrats påverkan på den emotionella/mentala kroppen: Energin i det sjunde chakrat ger upphov till stora upplevelser: hängivelse, hänryckning, profetiska tankar, transcendenta idéer och mystiska upplevelser.

Symboliskt samband: I sjunde chakrat lagras den energi (även kallat prana) som alstras genom meditation och bön, det är också den energin som är en förutsättning för vårt symbolseende. Det sjunde chakrat är centret för andlig insikt och intuition bortom vårt vanliga medvetande. Det tillhör den mystiska sfären, en dimension som står i medveten samklang med det gudomliga.

Rädslor som skapas i chakrat: Rädslor som föds i det sjunde chakrat är förknippade med andliga företeelser som tex förlora sin identitet, förlora kontakten med livet och människorna i sin omgivning och rädsla för att bli andligen övergiven.

Chakrats styrkor: Hängivelse och tron på det gudomligas existens och på allt som vår tro representerar i vårt liv – inre vägledning, förtröstan som undanröjer mänsklig rädsla.

Vad vill chakrat lära oss: Lev i nuet. Att bli medvetna, att skapa en egen andlig kontakt, är en inre upplevelse som är livsomvälvande! När vi önskar bli medvetna så ber vi om att känslomässiga, fysiska och psykiska ”illusioner” ska slås sönder. När våra egna inre sanningar så faller sönder som krockar det med alla yttre auktoriteter i vårt liv, något som kan skapa ett tillfälligt inre kaos.

Drömbilder: Ej tillämpbart

Att föreställa sig upplysning, denna omedelbara och rena verklighetsupplevelse, om man inte är upplyst är omöjligt. Den som är upplyst liknar en oupplyst med en intern på ett fängelse.

Andlig kris leder till andligt uppvaknande

En andlig kris ger symptom liknande dem vid en psykisk kris och den som är ny resenär i den andliga utvecklingsresan kan lätt missta symptomen för en psykisk kris. Det finns tre tydliga symptom på att du befinner dig i en andlig kris.

Krisen har sin start i en känsla av meningslöshet, en känsla som inte försvinner om man ändrar sitt liv i det yttre. En djupare längtan där vanliga lösningar inte längre lockar växer succesivt fram tillsammans med känslan av meningslöshet. Det andra symptomet är att man får problem med nya rädslor. De rädslor som uppstår är inte av det vanliga slaget utan istället en rädsla för att förlora sin identitet, den person som man byggt upp åt sig själv och identifierar sig med. Det tredje och sista symptomet är en stark längtan att ge sig hän åt något större, att bidra till livet på ett högre plan är det vardagliga.

Meningslösheten, förlusten av den egna identiteten och behovet av hängivelse är de tre säkraste symptomen på att en person har kommit in i en andlig kris. Visserligen liknar dessa symptom psykiska problem som människor upplever. Men när problemen har en andlig grund har de drabbade inget behov av ett se andra som orsak till krisen. Istället inser de att orsaken till krisen finns inom dem själva. Att de är otillfredsställda med sina yttre levnadsomständigheter är en följd av den andliga krisen, inte orsaken.

Frågor att ställa dig själv när du arbetar med kronchakrat

  1. Vilka frågor har du försökt att få svar på under meditation eller bön?
  2. Vilka svar på dessa frågor är du mes rädd för?
  3. Hur skulle ditt liv förändras om Universum/Gud plötsligt bestämde sig för att svara på dina frågor? Och hur skulle det förändras om svaret du fick var: ”Jag tänker inte ge dig ett svar på dina frågor i detta stadium av ditt liv”? Vad skulle du göra då?
  4. Har du börjat med meditation men slutat? Vad är i så fall skälen till att du inte har fortsatt?
  5. Vilka andliga sanningar vet du att du inte lever efter? Skriv ner dem.
  6. Är du rädd för att komma närmare det gudomliga på grund av de förändringar detta kan föra med sig i ditt liv?

 

Lämna ett svar