You are currently viewing Pannchakrat

Pannchakrat

Chakrats plats i kroppen: Pannan, alldeles ovanför näsroten.

Chakrats funktion: Direkt varseblivning.

Inre tillstånd: Självbehärskning

Chakrats påverkan på den fysiska kroppen: Hjärnan och nervsystemet, hypofysen och tallkottkörteln liksom även ögonen, öronen och näsan.

Körtlar: Hypofys

Sinne: Ej tillämpbart

Färg: Indigo

När chakrat fungerar dåligt: Huvudvärk, mardrömmar, synfel.

Chakrats påverkan på den emotionella/mentala kroppen: Det sjätte chakrat länkar samman vårt intellekt, våra psykiska egenskaper och vår mentala kropp. Det som formar våra psykiska egenskaper är en kombination av vad vi vet och vad vi håller för sant. Det är en, för varje person, en unik kombination av personliga erfarenheter, fakta, rädslor och minnen som ständigt är aktiva i vår mentala kropp.

Symboliskt samband: Via det sjätte chakrat får vi de erfarenheter som leder till visdom. Visdom är en kombination av livserfarenheter och vår förmåga att tolka de intryck som kommer till oss konstant genom livet.

Rädslor som skapas i chakrat: Rädsla för ens egen skuggsida, rädsla för sanningen, rädsla för att lita på råd, rädsla för ens egen skuggsida och rädsla för disciplin.

Chakrats styrkor: Intellektuell förmåga och talang, förmåga att bedöma medvetna och omedvetna insikter, förmåga att ta emot inspiration, förmåga till storslagna handlingar grundade på kreativitet och intuitivt tänkande – emotionell intelligens (EQ).

Vad vill chakrat lära oss: Sök sanningen. Chakrat lockar och driver oss ständigt att söka sanningen samt att skilja mellan sanning och illusion.

Drömbilder: Det här medvetandeplanet går förbi dröm tillståndet; det går bortom drömmarnas värld.

Pannchakrat är det första chakrat som har sin fysiska bas i hjärnan istället för i kroppen. Tanken har vingar, så sinnet lider inte av fysiska begränsningar. Vi kan träna sinnet genom meditation: Vi kan återskapa händelser genom minnet: vi kan planera för framtiden med vår fantasi.

Pannchakrat lär oss om objektivitet i praktiken

Vi tillåter vissa av våra föreställningar att införlivas och få fäste i kroppen genom att se på dem objektivt och medvetet. Ta som exempel en sanning som ingen av oss har svårt att förstå intellektuellt, men desto svårare att acceptera: ”Det enda konstanta är förändringen”.

Vi inser, men vårt intellekt, att förändring är en konstant i vårt liv. Men när vi själva upplever förändring genom olika händelser i vårt liv (någon vi älskar dör, vi åldras, relationer tar slut) så vill vi inte riktigt acceptera denna sanning. Det kan i vissa fall ta flera år för oss att återhämta oss efter vissa förändringar eftersom vi innerst inne hade hoppats på att våra liv skulle förbli som de alltid varit.

Pannchakrat lär oss att allt får sitt slut i rättan tid och allt tar sin början i rättan tid och att medvetenhet handlar om att ha förmågan att släppa taget när det är dags och att leva helt och fullt i nuet. Ingen person eller situation kommer att vara densamma i morgon så att försöka att bevara allt som det varit är inte bara meningslöst utan också omöjligt. Pannchakrat försöker istället lära oss att vi kan påverka men inte styra över vad som kommer att hända i morgon, så vi kan bara använda vår kraft efter bästa förmåga i varje situation.

Medvetandets påverkan på hälsan

Hur medvetandet och våra attityder kan påverka hälsan är ett område som har uppmärksammats de senaste årtiondena. Man har upptäckt att depression kan försvaga vårt immunförsvar och påverka vår förmåga att tillfriskna från sjukdom. Det finns också de som hävdar att ilska, raseri och bitterhet kan försvåra läkningsprocesser.

Man hör ofta om människor som omprövat sina attityder till livet efter besked om svår sjukdom. I efterhand kan de berätta att de under en längre tid känt på sig att något har varit fel, men de har avfärdat den känslan på grund av rädsla. Vår intuition varnar oss när kroppen förlorar kraft och att vara i kontakt med sin intuition är ett bra sätt att fånga upp signaler om ohälsa på ett tidigt stadium. Helande och läkning kräver både känslor och förnuft. För det mesta är det förnuftet som måste anpassas efter känslorna, som vi ofta låter bli att lyssna på i vårt vardagliga liv.

Många tror felaktigt att målet med att bli medveten är att överlista döden och bli immun mot sjukdom, men det handlar istället om att kunna möta varje förändring i livet – och i kroppen – utan fruktan. Att kunna vara närvarande här och nu och leva fullt ut i medvetenhet om att det enda konstanta är förändring. Att styra över den fysiska verkligheten är inte målet med medvetenhet, utan målet är att styra över anden och på vägen dit har vi den fysiska kroppen som lärare på vägen.

Resan mot att bli medveten

Att bli medveten är inte så enkelt som man kan tro. Det är enkelt att leta reda på någon meditationsteknik, yogateknik eller annan andlig disciplin som vi tror ska få oss att se klart. Tyvärr så fungerar medvetandet inte så. Den ”snabba” vägen mot medvetenhet är istället att sluta hålla fast vid tanken på hur du trodde att livet skulle bli och släpp in det som är. Att bli medveten medför att man ser över och förändrar de övertygelser och ”sanningar” som styr över våra liv. det innebär nästan alltid en period av självvald isolering och ibland även en rensning av relationsband eftersom man ”vuxit ifrån” personer i sin omgivning.

Det kan i teorin kännas lockande att göra en resa mot medvetenhet. I våra romantiska tankar så köper vi en bok som vi läser på kvällen och vaknar upp på morgonen fullt medvetna. Vi tänker att resan mot medvetenhet inte kommer kräva några uppoffringar eller förändringar i vårt vardagliga liv, men tyvärr så fungerar det inte riktigt så. Det är lätt at fasta i ett ”kursmissbruk” där man åker iväg på retreat. Man mediterar, äter vegansk kost och diskuterar medvetenhet och personlig utveckling. När man kommer hem så fortsätter man sitt vanliga liv som det var innan man åkte iväg och inget förändras egentligen. Men i stunden, på kursen, känns allt fantastiskt och när den fantastiska känslan avtar så bokar man in sig på en ny kurs.

Frågor att ställa sig själv när man arbetar med pannchakrat

  1. Vilka attityder har du som berövar dig kraft?
  2. Vilka övertygelser håller du fast vid trots att du vet att de inte är sanna?
  3. Kan du minnas tillfällen då du mött en djupare sanning än vad du är van vid och blivit skrämd av upplevelsen?
  4. Vilka övertygelser och attityder skulle du vilja förändra hos dig själv? Är du villig att bestämma dig för att göra dessa förändringar?
  5. Är du rädd för de förändringar som kan komma att inträffa i ditt liv om du går in för en medveten livshållning?

Lämna ett svar