You are currently viewing Hjärtchakrat

Hjärtchakrat

Chakrats plats i kroppen: Mitten av bröstet, mellan fjärde och femte bröstkotan.

Chakrats funktion: Kärlek

Inre tillstånd: Medkänsla, kärlek.

Chakrats påverkan på den fysiska kroppen: Hjärtat och blodomloppet, revbenen, brösten, thymus, lungorna, skuldrorna, armarna, händerna, diafragma.

Körtlar: Thymuskörteln

Sinne: Känsel

Färg: Grön

När chakrat fungerar dåligt: Astma, blodtryck, hjärtsjukdomar, lungsjukdomar.

Chakrats påverkan på den emotionella/mentala kroppen: Hjärtchakrats energier är helt och hållet känsloenergier. Känslor är också det som avgör vår livskvalitet i mycket större utsträckning än vårt förnuft. Som barn reagerar vi på livet med många olika känslor och som vuxna är vår huvuduppgift att skapa en stabil känslomässig atmosfär så att vi kan samverka med omvärlden ur medkänsla och medvetenhet.

Symboliskt samband: Det fjärde chakrats kraft hjälper oss att acceptera våra känslomässiga prövningar som ett syfte att utveckla vårt medvetande, men även vår förmåga att sluta kämpa på egen hand och be om stöd och hjälp av vår omgivning och universum. Genom att sluta fråga om varför något drabbat oss och göra oss fria från känslomässig smärta så uppnår vi ett tillstånd av frid. Men för att nå dit behöver vi lära oss att förlåta såväl oss själva som de i vår omgivning som sårat oss.

Rädslor som skapas i chakrat: Rädsla för att bli ensam, rädsla för att inte kunna skydda sig själv känslomässigt och rädsla för att följa sitt hjärta rymt i det fjärde chakrat. Vid förlust av kraft i det fjärde chakrat så kan en mängd negativa känslor födas och slå rot: svartsjuka, bitterhet, ilska, hat och en oförmåga att förlåta såväl andra som sig själv.

Chakrats styrkor: Kärlek, förlåtelse, medkänsla, hängivenhet, inspiration, hopp, tillit och förmåga att hela sig själv och andra.

Vad vill chakrat lära oss: Kärlek är gudomlig kraft. Den verkliga drivkraften i människans kropp och ande är den känslomässiga energin. Kärnan i det gudomliga med dess förmåga att förlåta och besvara böner utgörs av villkorslös kärlek – kärlek i sin renaste form. Vårt hjärta inspirerar oss att ge uttryck åt skönhet, förlåtelse, medkänsla och kärlek och vi ägnar hela livet åt att lära oss olika uttryckssätt för kärlek. Men kärleken kan också skrämma oss, vi dras till den samtidigt som vi kan vara rädda för den.

Drömbilder: För drömmar som uppstår när vi arbetar med att utveckla hjärtchakrat så är kärlek ett centralt tema; att älska, bli kär eller att förlora den man älskar.

I alla kulturer är kopplingen mellan kärleksupplevelser och hjärta djupt rotade, att hjärtat är kärlekens boning tar vi för helt naturligt. Alla har vi ett behov att få älska och bli älskade tillbaka, utan kärlek i våra liv är vi verkligt fattiga och den naturliga utvecklingen av oss som människor hindras.

Att lära sig älska sig själv

Vi lär känna kärleken i olika stadier under våra liv. På varje stadium visar sig kärlekens olika former för oss: förlåtelse, medkänsla, generositet, vänlighet och omsorg om oss själva och vår omgivning. Att älska sig själv på det sätt som hjärtchakrat har som uppgift att lära oss innebär att vi behöver vara modiga och lyssna på hjärtats budskap och andliga vägledning. Den arketyp som man oftast kopplar ihop med helande på hjärtchakrats nivå är det ”sårade barnet”. Vi har alla utsatts för situationer i våra liv som inte varit optimala och hos de flesta av oss har detta lett till störda känslomässiga mönster, negativa attityder, smärtsamma minnen och förvanskade självbilder. Som vuxna kan vi fortsätta att agera och reagera efter dessa mönster även om de med tiden ändrar form. Rädslan för att bli övergiven kan till exempel övergå till svartsjuka. Förvanskade självbilder som inte kunnat helas kan i vuxen ålder visa sig som tvångsmässig rädsla för misslyckanden, olika typer av beroenden och störningar kopplade till mat såsom anorexi, bulimi och övervikt. Vägen ut ur dessa destruktiva mönster är att lära sig älska sig själv, då försvinner behovet av att kompensera eller straffa sig själv för inbillade tillkortakommanden.

Vägen till känslomässig hälsa

Vägen till att lära känna sig själv går genom att utforska våra känslor – då i relation till oss själva istället för i relation till andra. Vi behöver hitta svaret på frågorna: Vad gör mig lycklig? Hur uppnår jag balans? Vad tycker jag om? Vilka är mina starka sidor? Vilka är mina svaga sidor? Varför beter jag mig som jag gör? Vi drar oss för att ställa dessa frågor eftersom vi vet att svaren kan kräva att vi förändrar våra liv.

I teorin så är det en enkel sak att läka känslomässiga sår, men i praktiken så är det en process som kan kräva mycket möda, mod och tålamod.

 1. Bestäm dig att en gång för alla gå till botten med smärtan! Du behöver vända blicken inåt för att komma underfund med vad du har varit med om. Ibland kan man behöva ta stöd i processen av en samtalsterapeut-, livscoach-, själasörjare eller liknande.
 2. När du väl identifierat dina känslomässiga trauman så är nästa steg att undersöka om och hur de påverkar dig i ditt nuvarande liv. Har de skapat ett beteendemönster där du alltid låter andra bestämma över dig? Eller har du kanske omskapat dina gamla trauman till en form av maktmedel i ditt nuvarande liv? Även här är en terapeut mycket bra att ha till stöd, man kan annars lätt fastna i gamla tanke- och beteendemönster.
 3. När du kunnat sätta ord på dina trauman så är nästa steg att identifiera hur du använder dem för att kontrollera/manipulera din omgivning. Har det t.ex. hänt att du tackat nej till en social aktivitet med ursäkten att du mår dåligt pga. dina svåra upplevelser trots att du faktiskt mår jättebra? Om man skapat sig makt genom sitt trauma så kan det vara en mycket svårt uppgift att bryta sig loss ur det negativa beteendemönstret då det blir en slags beroende.
 4. Se de goda erfarenheter som har kommit genom det trauma du genomlevt. Träna på att känna tacksamhet för allt du lärt dig. Vissa dagar kommer du behöva låtsas känna tacksamhet, men en vacker dag kommer känslan av sig själv.
 5. När du inte längre behöver krysta fram känslan av tacksamhet utan den infinner sig helt naturligt så är det dags att ta itu med utmaningen att förlåta. Många tror felaktigt att förlåtelse är detsamma som att säga till den som sårat dig: ”Det gör inget”. Att förlåta handlar istället om att befria psyket och själen från behovet av personlig hämnd och synen av sig själv som ett offer.
 6. Lev i uppskattning och tacksamhet för det du har här och nu, motsätt dig inte det som är, arbeta istället för att förändra det du inte är nöjd med. Påminn dig om alla andliga mästares budskap: Lev i nuet!

Centrum i människans energisystem utgörs av det fjärde chakrat, allt i och kring våra liv drivs av hjärtats kraft. Vi har alla händelser i våra liv som ”krossat vårt hjärta” och det är inget vi kan välja att uppleva eller ej. Däremot kan vi alltid välja hur vi hanterar smärtan, om vi vill använda den som en ursäkt för att ge rädslan större makt över dig, eller om vi istället väljer att förlåta och gå vidare i våra liv.

Frågor att ställa dig själv när du arbetar med hjärtchakrat

 1. Vilka känslomässiga sår har du som är oläkta?
 2. Vilka relationer i ditt liv behöver läkas?
 3. Utnyttjar du någonsin känslomässiga trauman för att kontrollera människor eller situationer? Beskriv dem i så fall.
 4. Hur ser du på förlåtelse?
 5. Vilka människor har du ännu inte förlåtit, och vad hindrar dig från att göra dig fri från den smärta som är förknippad med dem?
 6. Vad har du gjort som kräver förlåtelse? Vilka människor har anledning att förlåta dig?

 

Lämna ett svar